Siej jakość

Intertek ISO

RSM - nawóz XXI wieku

 

RSM produkowany przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest wyrobem o wysokiej jakości, spełniającym

wymagania zawarte w Rozporządzeniu (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego. RSM 32% N posiada

Certyfikat wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Pile uprawniający do oznaczenia wyrobu

znakiem Q.

 

PRZEZNACZENIE

• Roztwór saletrzano-mocznikowy RSM jest

doglebowym nawozem o szybkim i długotrwałym

działaniu ze względu na zawartość

trzech form azotu.

• Nawóz może być stosowany na wszystkie

rodzaje gleb do przedsiewnego i pogłównego

nawożenia zbóż, rzepaku, buraków,

ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych

oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.

• RSM nie jest nawozem nadającym się

do dolistnego dokarmiania roślin.

 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

• RSM jest wysokoskoncentrowanym nawozem

azotowym w formie płynnej. Zawiera

inhibitor korozji, preparat nieszkodliwy dla

środowiska.

• Produkowany jest w trzech rodzajach

o różnych zawartościach azotu dostosowanych

do różnych temperatur transportu

i przechowywania.

 

KRYSTALIZACJA

Temperatura krystalizacji RSM zależy od zawartości

azotu całkowitego i wynosi :

• dla 32% N 0°C

• dla 30% N - 9°C

• dla 28% N -17°C

Krystalizacja zasadniczo nie wpływa na procentową

utratę N.

 

Dostępny w punktach sprzedaży:

- Oddział Produkcyjny w Busku Zdroju 

  ul. Batalionów Chłopskich 2

- Oddział Produkcyjny w Pińczowie

  ul. 3-go Maja 46

- Punkt Sprzedaży Książ Wielki

  ul. Podzamcze 1

- Punkt Sprzedaży w Słupi

- Punkt Sprzedaży Klemencice

 

SZYBKI KONTAKT

telefon:
(041) 368 45 02
e-mail:
CENTRALA NASIENNA
w Kielcach Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 76
25-501 Kielce