Siej jakość

Intertek ISO

Doplaty

ROLNIKU SKORZYSTAJ Z NALEŻNYCH CI DOPŁAT !!!

Dopłaty udzielane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych zbóż, roślin strączkowych i ziemniaków pod warunkiem zachowania minimalnych ilości niezbędnych do obsiania lub obsadzenia 1ha.

Minimalna ilość materiału siewnego gatunków roślin rolniczych, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi:

 

 • 150 kg - w przypadku pszenicy zwyczajnej, pszenżyta i owsa
 • 130 kg - w przypadku żyta populacyjnego i jęczmienia
 • 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej- w przypadku żyta mieszańcowego;
 • 150 kg - w przypadku łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego);
 • 200 kg - w przypadku grochu siewnego;
 • 80 kg - w przypadku wyki siewnej;
 • 270 kg - w przypadku bobiku;
 • 2000 kg - w przypadku ziemniaka;
 • 140 kg - w przypadku mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych

 

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów obsianych lub obsadzonych

materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany :

 

 • 100 zł - w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych;
 • 160 zł - w przypadku roślin strączkowych;
 • 500 zł - w przypadku ziemniaków.

 

Warunkiem uzyskania dopłaty jest zakup materiału siewnego od przedsiębiorców uprawnionych do obrotu materiałem siewnym potwierdzony fakturą .

Wnioski można składać w terminie od 15stycznia 2010r. do 15 czerwca 2010r. w Oddziałach Terenowych ARR wraz z fakturami zakupu materiał siewnego.
OT ARR w Kielcach ul. Piaskowa tel. 041 343 31 90

UWAGA!!!

O dodatkowe płatności wynoszące 60 euro/ ha w 2010 z ARiMR będą mogli się ubiegać rolnicy którzy wysieją rośliny strączkowe i motylkowate takie jak: koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna perska, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, bób, bobik, groch siewny, soczewica jadalna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, peluszka, seradela , wyka siewna.

 

SZYBKI KONTAKT

telefon:
(041) 368 45 02
e-mail:
CENTRALA NASIENNA
w Kielcach Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 76
25-501 Kielce