Siej jakość

Intertek ISO

Historia

Spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Kieleckiego Przedsiębiorstwa Nasiennego ,,Centrala Nasienna" w Kielcach, które zostało utworzone 30 czerwca 1955 roku . Z dniem 1 stycznia 2001 roku przedsiębiorstwo państwowe zostało skomercjalizowane i przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Z dniem 18 sierpnia 2011 roku Spółka została sprywatyzowana. W chwili obecnej jest to Spółka osób prawnych , pracowników i rolników , która kontynuuje działalność w zakresie produkcji kwalifikowanego materiału siewnego oraz zaopatrzenia rolników w środki do produkcji rolnej.

SZYBKI KONTAKT

telefon:
(041) 368 45 02
e-mail:
CENTRALA NASIENNA
w Kielcach Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 76
25-501 Kielce