Siej jakość

Intertek ISO

Strączkowe

Bobik:

Albus

Producent: HR Strzelce

Bobik albus posiada tradycyjny typ wzrostu. Masa 1000 ziaren 560 g., odmiana bardzo plenna, odpowiednia do uprawy na terenie całego kraju. Zawartość białka 29%

Granit

Producent: HR Strzelce

Odmiana samokończąca, wczesna, duża odporność na wyleganie, bardzo dobra równomierność dojrzewania, plon nasion duży, średnia zawartość białka 28%.

Groch Siewny:

Batuta

Producent: HR Danko

Groch żółtonasienny wąskolistny, przeznaczony na nasiona suche. Rośliny cechuje bardzo dobra sztywność, wysoka odporność na choroby grzybowe o małej skłonności do pękania nasion. Plon nasiona i zawartość białka bardzo duże.

Lasso

Producent: HR Strzelce

Odmiana wąskolistna, może być przeznaczona do konsumpcji lub na pasze, Groch średnio wczesny  o dobrym plonowaniu. Bardzo odporna na mączniaka.

Medal

Producent: HR Smolice

Groch siewny Medal jest bardzo plenną odmianą średniowczesną, wąskolistną. Rośliny bardzo sztywne, równomiernie dojrzewają. Może być przeznaczony zarówno do konsumpcji, jak i na pasze

Muza

Producent: HR Smolice

Wąskolistna odmiana pastewna o dużej plenności i sztywności. Zalecana w  uprawie na ternie całego kraju.

Tarchalska

Producent: HR Danko

Odmiana wąskolistna przeznaczona na cele spożywcze i paszowe. Rośliny nie wylegają do zbioru. Termin dojrzewania średni. Odporna na pękanie strąków. Wysoki i stabilny plon nasion.

Hubal

Producent: HR Danko

Peluszka Liściasta, wysokoplonująca, odporna na obsypywanie się nasion, jest jedną z najbardziej odpornych odmian na wyleganie przed zbiorem.

Milwa

Producent: HR Smolice

Odmiana bardzo plenna pastewna (grochopeluszka), wąskolistna, rośliny sztywne niewylegające. Dedykowana do uprawy na terenie całego kraju, odmiana wczesna i równomiernie dojrzewająca.

Łubin:

*Wąskolistny

Boruta

Producent: HR Smolice

Odmiana pastewna, nasienna, wczesna o strąku niepękającym. Typ epigonalny, bardzo równomiernie dojrzewające. Nasiona białe o bardzo niskiej zawartości alkaloidów. Wykazuje zmniejszoną wrażliwość na choroby fuzaryjne.

Dalbor

Producent: HR Smolice

Łubin pastewny, bezkonkurencyjna w plonie nasion i zawartości białka. Odmiana wczesna

o sztywnych niebieskich kwiatach. Polecana do uprawy w całym kraju.

Kalif

Producent: HR Smolice

Łubin pastewny, średiowczesny, niewrażliwy na opóźnienie siewu. Przydatna  do uprawy w mieszankach z pszenżytem jarym. Odmiana o największej ze wszystkich tolerancji na choroby furazyjne.

Zeus

Producent : HR Smolice

Odmiana pastewna, niewrażliwa na opóźnienia siewne, cechuje się szybkim tempem wzrostu, strąk niepękający. Nasienie o niskiej zawartości alkaloidów. Tolerancja na chorobę fuzaryjną.

*Żółty

Mister

Producent: Poznańska HR

Odmiana tradycyjna łubinu żółtego, rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju, odporna na wyleganie, kwiaty żółte. Odporna na choroby fuzaryjne, toleruje choroby wirusowe.

Potencjał plonowania 20-25dt/ha.

Wyka Siewna

*Hanka

 

 

SZYBKI KONTAKT

telefon:
(041) 368 45 02
e-mail:
CENTRALA NASIENNA
w Kielcach Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 76
25-501 Kielce