Siej jakość

Intertek ISO

Projekt UE

      .       

                   
     

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja mająca na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup zautomatyzowanej linii produkcyjnej oraz wprowadzenie nowego kierunku produkcji
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


W wyniku realizacji projektu utworzono kompleksową, nowoczesną i w pełni zautomatyzowaną linię do produkcji kwalifikowanego materiału siewnego kukurydzy. Zakupione zostały urządzenia charakteryzujące się wysokim zaawansowaniem technologicznym i stopniem automatyzacji.


Efekty projektu:

- wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji

- poszerzenie oferty Spółki o produkt najwyższej jakości - materiał kwalifikowany kukurydzy
- wzrost mocy produkcyjnych
- poprawa konkurencyjności
- wzrost sprzedaży i rozwój przedsiębiorstwa

 

 

SZYBKI KONTAKT

telefon:
(041) 368 45 02
e-mail:
CENTRALA NASIENNA
w Kielcach Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 76
25-501 Kielce